Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सुर्य बहादुर खत्री


सुर्य बहादुर खत्री


सुर्य बहादुर खत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा प्रशासन
पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
इमेल suryanripesh977@gmail.com
सम्पर्क 9854027777
ठेगाना Malika 6, गुल्मी
बहाल मिति २०७६ भाद्र १६