Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सुबोध घिमिरे


सुबोध घिमिरे


सुबोध घिमिरे
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल subodh@moha.gov.np
सम्पर्क 9845074699
बहाल मिति २०७५ असार १८