Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सोम ब. तामाङ्ग


सोम ब. तामाङ्ग


सोम ब. तामाङ्ग
प्रहरी हवल्दार

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद प्रहरी हवल्दार
इमेल tamangsom32@yahoo.com
सम्पर्क 9860927286
बहाल मिति N/A