Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

श्याम कुमार चौधरी


श्याम कुमार चौधरी


श्याम कुमार चौधरी
कार्यालय सहयोगी

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क ९८६९३१७४१३
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६