Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शालिकराम पराजुली


शालिकराम पराजुली


शालिकराम पराजुली
लेखा अधिकृत

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल shalik_2006@yahoo.com
सम्पर्क 9841825560
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८