Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सारिका न्यौपाने


सारिका न्यौपाने


सारिका न्यौपाने
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल Sarikanp123@gmail.com
सम्पर्क 9841817878
बहाल मिति २०७५ माघ ७