Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सरस्वती सापकोटा


सरस्वती सापकोटा


सरस्वती सापकोटा
शाखा अधिकृत

शाखा गुनासो व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल sapkotasaru01@gmail.com
सम्पर्क 9849631909
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८