Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सपना थापा मगर


सपना थापा मगर


सपना थापा मगर
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल dreamydreamerr2018@gmail.com
सम्पर्क 9860643923
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८