Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

संजीव ढकाल


संजीव ढकाल


संजीव ढकाल
नायब सुब्बा

शाखा प्रशासन महाशाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल mr.sanjeev19871027@gmail.com
सम्पर्क 9849780444
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ९