Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सहनशिला पुडासैनी


सहनशिला पुडासैनी


सहनशिला पुडासैनी
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति प्रवर्धन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल pudasaini.sahanshila@yahoo.com
सम्पर्क 9849744218
बहाल मिति N/A