Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सागर मणि पाठक


सागर मणि पाठक


सागर मणि पाठक
उप सचिव

शाखा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल pathak_sagarm66@yahoo.com
सम्पर्क 9851118227
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८