Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सविता ढकाल


सविता ढकाल


सविता ढकाल
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा दर्ता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल sabitadhakal075@gmail.com
सम्पर्क 9849990771
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८