Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रन्जना राई


रन्जना राई


रन्जना राई
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद शाखा अधिकृत
इमेल ranjana_rai88@yahoo.com
सम्पर्क 9845288924
बहाल मिति N/A