Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रामकृष्ण सुवेदी


रामकृष्ण सुवेदी


रामकृष्ण सुवेदी
सह सचिव

प्रवक्ता
शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद सह सचिव
श्रेणी रा.प.प्रथम
इमेल info@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140003
बहाल मिति २०७४ फाल्गुन ३०