Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राम प्रसाद आचार्य


राम प्रसाद आचार्य


राम प्रसाद आचार्य
सह सचिव

शाखा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा
पद सह सचिव
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल admindiv@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140002
बहाल मिति २०७६ आश्विन २७