Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रामहरि शर्मा


रामहरि शर्मा


रामहरि शर्मा
प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत

शाखा सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई
पद प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत
इमेल ramharisharma598@gmail.com
सम्पर्क 9840066117
बहाल मिति N/A