Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

पुष्कर सापकोटा


पुष्कर सापकोटा


पुष्कर सापकोटा
सह सचिव

शाखा कानून महाशाखा
पद सह सचिव
इमेल pushkar.sapkota@gmail.com
सम्पर्क 9851140012
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन ३