Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रेम कुमार राई

  • प्रेम कुमार राई

प्रेम कुमार राई


प्रेम कुमार राई
गृह सचिब

पद गृह सचिब
इमेल prem_kumar@moha.gov.np
बहाल मिति २०७४ चैत्र २६