Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रेम कुमार राई

  • प्रेम कुमार राई

प्रेम कुमार राई


प्रेम कुमार राई
पूर्व गृह सचिब

पद पूर्व गृह सचिब
इमेल prem_kumar@moha.gov.np
कार्य अवधि २०७४ चैत्र २६ - २०७६ माघ २०