Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रवेश सिजापती


प्रवेश सिजापती


प्रवेश सिजापती
कम्प्यूटर ईञ्‍जिनियर

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद कम्प्यूटर ईञ्‍जिनियर
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल praveshsijapati4@gmail.com
सम्पर्क 9860308981
बहाल मिति N/A