Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रशान्त कुमार कर्ण


प्रशान्त कुमार कर्ण


प्रशान्त कुमार कर्ण
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा लागु औषध नियन्त्रण शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल karnprashan@gmail.com
सम्पर्क 9844069222
बहाल मिति N/A