Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 प्रकाशराज श्रेष्ठ


 प्रकाशराज श्रेष्ठ


 प्रकाशराज श्रेष्ठ
लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल prshrestha512@yahoo.com
सम्पर्क 9818456352
ठेगाना Kamalamai 04, सिन्धुली
बहाल मिति २०७४ जेष्ठ २४