Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

पवन विडारी


पवन विडारी


पवन विडारी
हलुका सवारी चालक

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9841484462
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६