Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

पारस बस्नेत


पारस बस्नेत


पारस बस्नेत
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा दर्ता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9813882009
बहाल मिति २०७५ पुष ९