Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

परमानन्द घिमिरे


परमानन्द घिमिरे


परमानन्द घिमिरे
उप सचिव

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल pramanandaghimire@gmail.com
सम्पर्क 9851193205
बहाल मिति N/A