Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 नवराज गिरी


 नवराज गिरी


 नवराज गिरी
प्रहरी सहायक निरीक्षक

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद प्रहरी सहायक निरीक्षक
सम्पर्क 9841375220
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६