Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नवराज घिमिरे


नवराज घिमिरे


नवराज घिमिरे
कार्यालय सहयोगी

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9803046805
बहाल मिति २०७५ पुष २