Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नारायणगोपाल मलेगो

  • नारायणगोपाल मलेगो

नारायणगोपाल मलेगो


नारायणगोपाल मलेगो
पूर्व गृह सचिब

पद पूर्व गृह सचिब
कार्य अवधि २०७२ मंसिर ६ - २०७३ भाद्र १८