Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नारायण न्यौपाने


नारायण न्यौपाने


नारायण न्यौपाने
शाखा अधिकृत

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल neupanen33@gmail.com
सम्पर्क 9851029140
ठेगाना सितुमारीSundar Harichha Muncipality 1, मोरङ्ग
बहाल मिति २०७५ पुष १