Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 नगेन्द्र महर्जन


 नगेन्द्र महर्जन


 नगेन्द्र महर्जन
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल lovingalin@gmail.com
सम्पर्क 9841644519
ठेगाना Godawari 12, ललितपुर
बहाल मिति N/A