Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नबीन कुमार घिमिरे

  • नबीन कुमार घिमिरे

नबीन कुमार घिमिरे


नबीन कुमार घिमिरे
पूर्व गृह सचिब

पद पूर्व गृह सचिब
कार्य अवधि २०६९ श्रावण २८ - २०७० भाद्र २८