Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मोहनकृष्ण सापकोटा

  • मोहनकृष्ण सापकोटा

मोहनकृष्ण सापकोटा


मोहनकृष्ण सापकोटा
पूर्व गृह सचिब

पद पूर्व गृह सचिब
कार्य अवधि २०७४ कार्तिक ८ - २०७४ चैत्र २५