Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

महेश गौतम


महेश गौतम


महेश गौतम
कम्प्यूटर अधिकृत

शाखा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
पद कम्प्यूटर अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल mahesh.gautam977@gmail.com
सम्पर्क 9851064977
बहाल मिति N/A