Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

लोकदर्शन रेग्मी


लोकदर्शन रेग्मी


लोकदर्शन रेग्मी
पूर्व गृह सचिब

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद पूर्व गृह सचिब
कार्य अवधि २०७३ भाद्र १९ - २०७४ कार्तिक ७