Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

लोकदर्शन रेग्मी


लोकदर्शन रेग्मी


लोकदर्शन रेग्मी
पूर्व गृह सचिब

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद पूर्व गृह सचिब
कार्य अवधि २०७३ भाद्र १९ - २०७४ कार्तिक ७