Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्ण सापकोटा


कृष्ण सापकोटा


कृष्ण सापकोटा
शाखा अधिकृत

शाखा गुनासो व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल ursapkotakrishna@gmail.com
सम्पर्क 9857624000
बहाल मिति N/A