Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्ण प्रसाद भुसाल


कृष्ण प्रसाद भुसाल


कृष्ण प्रसाद भुसाल
नायब सुब्बा

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9867032970
बहाल मिति N/A