Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्ण बहादुर महत


कृष्ण बहादुर महत


कृष्ण बहादुर महत
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल gopal.208372@gmail.com
सम्पर्क 9841748628
बहाल मिति N/A