Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कोपिला भुजेल


कोपिला भुजेल


कोपिला भुजेल
कार्यालय सहयोगी

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9843634614
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६