Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

खगेन्द्र प्र.घिमिरे


खगेन्द्र प्र.घिमिरे


खगेन्द्र प्र.घिमिरे
शाखा अधिकृत

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद शाखा अधिकृत
इमेल khagen9911@gmail.com
सम्पर्क ९८५११६९९११
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६