Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कमला राई


कमला राई


कमला राई
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल raikamala73@gmail.com
सम्पर्क 9842211806
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ९