Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 कल्पना खड्का (बस्नेत)


 कल्पना खड्का (बस्नेत)


 कल्पना खड्का (बस्नेत)
कार्यालय सहयोगी

शाखा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9841667062
बहाल मिति N/A