Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 जीवन थापा मगर


 जीवन थापा मगर


 जीवन थापा मगर
खरिदार

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद खरिदार
सम्पर्क 9841273097
बहाल मिति N/A