Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जयकला राई


जयकला राई


जयकला राई
शाखा अधिकृत

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल jaya.rai@nepal.gov.np
सम्पर्क 9852061220
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन १५