Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जनार्दन नेपाल

  • जनार्दन नेपाल

जनार्दन नेपाल


जनार्दन नेपाल
पूर्व गृह सचिब

पद पूर्व गृह सचिब
कार्य अवधि २०७० भाद्र ३० - २०७० चैत्र २८