Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

इश्वर गिरी


इश्वर गिरी


इश्वर गिरी
प्रहरी जवान

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद प्रहरी जवान
सम्पर्क ९८४३०९९६९३
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६