Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

ईन्दु घिमिरे


ईन्दु घिमिरे


ईन्दु घिमिरे
सह सचिव

शाखा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा
पद सह सचिव
इमेल disastermgmt@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140005
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६