Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

ईन्दु घिमिरे


ईन्दु घिमिरे


ईन्दु घिमिरे
सह सचिव

शाखा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा
पद सह सचिव
श्रेणी रा.प.प्रथम
इमेल disastermgmt@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140005
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६