Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हरिगोपाल कर्माचार्य


हरिगोपाल कर्माचार्य


हरिगोपाल कर्माचार्य
नायब सुब्बा

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल harigopalkarmacharya@gmail.com
सम्पर्क 9841477650
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८