Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

एकदेव अधिकारी


एकदेव अधिकारी


एकदेव अधिकारी
उप सचिव

सूचना अधिकारी
शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद उप सचिव
इमेल ekadevji@gmail.com
सम्पर्क 9851036324
बहाल मिति २०७५ बैशाख ३०