Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दुर्गादत्त ढकाल


दुर्गादत्त ढकाल


दुर्गादत्त ढकाल
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल durgaddhakal@gmail.com1
सम्पर्क 9849719133
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८