Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

डा. दयाराम श्रेष्ठ


डा. दयाराम श्रेष्ठ


डा. दयाराम श्रेष्ठ
शाखा अधिकृत

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dr.dayars@gmail.com
सम्पर्क 9841979455
बहाल मिति २०७५ मंसिर २३