Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिपेश तामाङ्ग


दिपेश तामाङ्ग


दिपेश तामाङ्ग
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल dipyestmg@gmail.com
सम्पर्क 9841778161
बहाल मिति N/A